παράθυρο διαλόγου εισαγωγή κείμενα Α Πανούτσος συνδέσιες κεντρική σελίδα
Σε αυτόν τον χώρο θα αναπτυχθεί το Φόρουμ του δικτυακού τόπου "Κλειδιά και Αντικλείδια" Εδώ, οι εκπαιδευτικοί της Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Θράκης θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους γύρω από τα θέματα που αναφέρονται στις "Συνδέσεις" και στα βιβλία και να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες επικοινωνίας που δίνει το internet.

Εδώ επίσης μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους.