Η τόνωση των μαθητών στη διάρκεια του project

Τι είναι η φάση κούρασης;
Παρατηρείται συχνά ότι, ενώ η υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας ξεκινά με ενθουσιασμό και μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των μαθητών, μετά από ένα χρονικό διάστημα, και ενώ οι δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη, εμφανίζεται μια φάση κούρασης, όπου η ανταπόκριση των μαθητών μειώνεται σε σχέση με την αρχική. Στη φάση αυτή η κατάλληλη παρέμβαση του δασκάλου μπορεί να εκτονώσει την κούραση και να επαναφέρει το ενδιαφέρον.

Πώς αντιμετωπίζεται;
Αυτό συνήθως γίνεται προτείνοντας μια καινούρια δραστηριότητα που δεν ήταν προγραμματισμένη και επομένως αναμενόμενη από τους μαθητές. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες είναι συχνά οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. ομαδική ζωγραφική και διακόσμηση της τάξης ή δημιουργία μικρών θεατρικών δρώμενων κ.λπ.), καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και έξοδοι. Έχει παρατηρηθεί ότι οι τελευταίες αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα των μαθητών για να εκτελέσουν μια δραστηριότητα, αρκεί να είναι σωστά οργανωμένες, να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, να έχουν καθοριστεί οι στόχοι και οι εργασίες κάθε ομάδας.

Υπάρχουν και οι οικονομικές δυσκολίες...
Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η υλοποίηση ενός project απαιτεί ένα ποσό χρημάτων για αγορά βιβλίων ή υλικών, για μετακινήσεις, επισκέψεις κ.λπ. Συχνά το ποσό αυτό διατίθεται από τις προϊστάμενες αρχές από κονδύλια που είναι προγραμματισμένα για διάφορα προγράμματα, όπως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, αγωγής του καταναλωτή κ.ά. Άλλες φορές πάλι οι γονείς των μαθητών ή ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι διατεθειμένος να καλύψει τα παραπάνω έξοδα. Η δημιουργία ταμείου στην τάξη μπορεί επίσης να δώσει λύση σε μικρές οικονομικές ανάγκες. Τέλος, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά συνηθισμένες και οι χορηγίες που προσφέρουν για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα κρατικοί, δημοτικοί ή ιδιωτικοί φορείς.